Företagsfriskvård för alla!

Vi arbetar för friskare arbetsplatser i Sverige och gör det roligare för anställda att dra nytta av friskvård! Företagsfriskvård är vägen till en välmående arbetsplats med engagerade och friska medarbetare. Att investera i friskvård och personalens hälsa kan öka lönsamhet och vara en billig investering för en gladare och högre presterande organisation.

Företagsfriskvård på jobbet

Kombinera föreläsning och råd med app och aktivitetstävling!

Vi arbetar med företagsfriskvård på ett modernt, engagerande och effektivt sätt. Genom att kombinera hälsoföreläsningar och online träningspass med vår träningsapp och vårt hälsoindex, kan vi erbjuda en lösning som ger långsiktiga effekter och gör skillnad - på riktigt. 

Vi vet att personer på en hälsosam arbetsplats gör ett bättre jobb. För att göra fler platser hälsosammare kombinerar vi att lära ut om hälsa- och friskvård, med vår egna app som håller motivationen uppe och ger unika insikter - i månader efter att vi satt igång. Vi tror att riktig förändring tar tid, och därför har vi utvecklat våra metoder för att möjliggöra detta, på bästa sätt. 

Företagsfriskvård med Motiomera -
Enkelt och effektivt!

 

Att få till ett bra resultat för alla på arbetsplatsen är viktigt. Vi arbetar därför med en metod som delas in i tre steg:

  1. Hälsocheck - Vi tar reda på hur alla på arbetsplatsen mår idag, för att ge den bästa möjliga inputen. Sedan stämmer vi av det flera gånger, och kan ge er samma resultat som vid en medarbetarundersökning, men löpande.
  2. Motivation - Föreläsningar och samtal för att öka motivationen och förståelsen, samt online träningspass för företaget som vill göra det busenkelt att komma igång med träning - vart en medarbetaren är!
  3. Uppföljning och återkoppling - genom vår app går det att göra aktivitets- och stegtävlingar och kontinuerlig uppföljning. Den håller motivationen uppe och gör att effekten blir synlig för andra. Utöver det får ni reda på Hälsoindexet hos er, och kan se vilka effekter era satsningar på friskvård har!
Friskvårdstävling

Vill du veta mer? Kontakta oss!