Wellbeing Strategy
 

Wellbeing Strategy är vägen till en välmående arbetsplats med engagerade och friska medarbetare. Genom att kontinuerligt ta pulsen på medarbetarnas hälsa kan ni sätta in punkinsatser vid rätt tidpunkt och där det verkligen behövs. Arbeta direkt med vår plattform och sätt in digitala punktinsatser så som steg- och aktivitetstävlingar.

Att få till ett bra resultat för alla på arbetsplatsen är viktigt. Vi arbetar därför med en metod som delas in i tre steg:

  1. Hälsocheck - Vi tar reda på hur alla på arbetsplatsen mår idag, för att ge den bästa möjliga inputen. Sedan stämmer vi av det flera gånger, och kan ge er samma resultat som vid en medarbetarundersökning, men löpande.
  2. Hälsoinsatser baserat på data från hälsocheck - genom digitala punktinsatser såsom aktivitetstävlingarstegtävlingar och konsultering inom teamcoachning och frisknärvaro hjälper vi er skapa en större frisknärvaro. 
  3. Uppföljning och återkoppling - genom vår app går det att göra en kontinuerlig uppföljning. Den håller motivationen uppe och gör att effekten blir synlig för er. Ni får reda på ert Hälsoindex, och kan se vilka effekter era satsningar på friskvård har!

Vill du veta mer?
Kontakta oss!