Wellbeing Strategy
 

Wellbeing Strategy är vägen till en välmående arbetsplats med engagerade och friska medarbetare. Genom att kontinuerligt ta pulsen på medarbetarnas hälsa kan ni sätta in punkinsatser vid rätt tidpunkt och där det verkligen behövs. Arbeta direkt med vår plattform och sätt in digitala punktinsatser så som aktivitetstävlingar.

Att få till ett bra resultat för alla på arbetsplatsen är viktigt. Vi arbetar därför med en metod som delas in i tre steg:

  1. Hälsocheck - Vi tar reda på hur alla på arbetsplatsen mår idag, för att ge den bästa möjliga inputen. Sedan stämmer vi av det flera gånger, och kan ge er samma resultat som vid en medarbetarundersökning, men löpande.
  2. Motivation - genom digitala punktinsatser såsom aktivitetstävlingar och konsultering inom teamcoachning och frisknärvaro. 
  3. Uppföljning och återkoppling - genom vår app går det att göra aktivitets- och stegtävlingar och kontinuerlig uppföljning. Den håller motivationen uppe och gör att effekten blir synlig för andra. Utöver det får ni reda på Hälsoindexet hos er, och kan se vilka effekter era satsningar på friskvård har!
Företagsfriskvård på jobbet

Vi vet att personer på en hälsosam arbetsplats gör ett bättre jobb.

För att göra fler platser hälsosammare kombinerar vi att lära ut om hälsa- och friskvård, med vår egna app som håller motivationen uppe och ger unika insikter - i månader efter att vi satt igång. Vi tror att riktig förändring tar tid, och därför har vi utvecklat våra metoder för att möjliggöra detta, på bästa sätt. 

Vill du veta mer?
Kontakta oss!