Medarbetarundersökning
- med ett tydligt syfte!

Vi är övertygade om att mäta  engagemang och hälsa på arbetsplatsen är något som vi borde göra betydligt oftare än en gång per år. Därför har vi utvecklat ett pulsmätningsverktyg som gör att medarbetare har chans att varje vecka lämna kort feedback på hur de upplever arbetsplatsen och sitt egna välbefinnande. Det är ett sätt att göra det möjligt för er att se utveckling över tid, och bli mycket mer proaktiva.


Ett nytt sätt att se på medarbetarundersökningar

Vårt arbetssätt med fokus på vår app och kontinuerliga frågor som ger pulsen på hur de anställda mår och trivs, gör det möjligt att få en överblick som många saknar. Vi gör det möjligt att inte bara få en översyn - vi gör det möjligt att mäta och följa upp. På detta sätt kan ett Nöjd Medarbetar Index (NMI ibland också känd som eNPS) tas fram månatligen, och jämföras inte bara år för år utan användas som ett verktyg för att arbeta med ledarskap och organisationen på riktigt.

Med vår medarbetarundersökning kan ni följa upp hälsa mer kontinuerligt!

Med Wellbefys medarbetarundersökning kan ni följa upp hälsa mer kontinuerligt.  Varje vecka, månad eller kvartal. Med en gång går det att ha interna mål och punktinsatser efter varej enhet/teams faktiska behov.  Ni sätter processer som skapar skillnad och som känns personliga.  
 

Vårt frågebatteri täcker hela hälsospektrat det vill säfga både fysik och psykosocial hälsa. Vi gör det möjligt att agera proaktivt, innan det är för sent. 

Några av vära mättal:
  • Arbetsrelaterad stress
  • Sociala relationer
  • Ledarskap & medarbetarskap 
  • Motivation
  • Ergonomi 
  • Aktivitet
  • Säkerhet: psykisk och fysisk
  • Organisation: kommunikation och kultur

Få en riktig överblick - och Hälsobokslut

Vi gör det även möjligt att arbeta med ett hälsobokslut och att få en komplett överblick över både friskvårdens- och sjukfrånvarons kostnader. Vårt mål är att ge varje organisation verktyg för att bli så proaktiva som möjligt, så att utbränning, långtidssjukdom och psykosocial otrygghet på arbetsplatser kan undvikas!