Ett nytt sätt att göra medarbetarundersökningar på

Få pulsen på arbetsplatsen

Ett nytt sätt att se på medarbetarundersökningar 
Vi är övertygade om att mäta personalhälsa och deras engagemang och motivation på arbetsplatsen är något som kan göras betydligt mycket bättre än en gång per år. Därför har vi skapat tjänst, som vi kallar Wellbefy Health Analytics, som gör att medarbetare har chans att varje vecka lämna kort feedback på hur de upplever arbetsplatsen och sitt egna välbefinnande. Det är ett sätt att göra det möjligt för er att se utveckling över tid, och bli mycket mer proaktiva!

Få sammanställning på månad- och kvartalsbasis istället för en gång per år
Vårt arbetssätt med fokus på vår app och kontinuerliga frågor som ger pulsen på hur de anställda mår och trivs, gör det möjligt att få en överblick som många saknar. Vi gör det möjligt att inte bara få en översyn - vi gör det möjligt att mäta och följa upp. På detta sätt kan ett Nöjd Medarbetar Index (NMI ibland också känd som eNPS) tas fram månatligen, och jämföras inte bara år för år utan användas som ett verktyg för att arbeta med ledarskap och organisationen på riktigt.

Vill du veta mer?
Läs mer om våra tjänster eller bara hör av dig!

Vi sätter siffror på det som är osynligt idag

Genom att få fram hälsoindexet inom Wellbefy gör vi det möjligt att få ett mätverde, som går att följa upp varje månad eller kvartal. Med en gång går det att ha interna mål och riktlinjer för hur bra personalen på olika avdelningar eller enheter mår. Och att se ifall insatser som görs gör skillnad på riktigt. Vi revolutionerar hur organisationer kan se på personalhälsa. 

Wellbefys hälsoindex är ett värde mellan 1 - 100, och det går att se hur det utvecklas från månad till månad. Men inte bara det - indexet är uppdelat i flera delar, och vi kan ge en tydlig indikation på följande områden:

  • Arbetsrelaterad stress
  • Personlighälsa
  • Kollegor
  • Ledarskap
  • Motivation
  • Fysisk välmående
  • Arbetsuppgifter
  • Arbetsplatsen
Allt detta kan vi ge tydliga värden på, och följa hur det utvecklas. Till exempel gör vi det möjligt att se ifall en enheten börjar visa högre siffror på arbetsrelaterad stress, eller ifall motivationen sinnar på en avdelning. Allt som gör det möjligt att agera proaktivt, innan det är för sent. 
 
Få en riktig överblick - och Hälsobokslut
Vi gör det även möjligt att arbeta med ett hälsobokslut och att få en komplett överblick över både friskvårdens- och sjukfrånvarons kostnader. Vårt mål är att ge varje organisation verktyg för att bli så proaktiva som möjligt, så att utbränning, långtidssjukdom och psykosocial otrygghet på arbetsplatser kan undvikas!