Skapa er en helhetsyn på personalhälsan

Vilka hälsoprioriteringar gör ni?


Hälsa är ett begrepp som har satt avtryck på olika sätt i samhället och har blivit ett komplext område. Framförallt komplext för organisationer att arbeta med. Allt fler organisationer gör olika interna hälsosatsningar, så som friskvårdsbidrag, hälsoinspiratörer, svettlön och årliga medarbetarundersökningar. Men vad får det egentligen för resultat? Inte minst den viktigaste frågan, vad får det för proaktivt hälsoresultat? Främjar det personalens välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen? Minskar det sjukfrånvaro? 

Vad får era hälsosatsingar för resultat?

Problemet som vi har identifierat i flera organisationer gällande deras arbete med proaktivt hälsoarbete är att de inte täcker in alla delar av hälsa. Det görs vissa satsningar kring den fysiska delen av hälsa genom friskvårdsbidrag och kring det generella välbefinnandet genom årliga medarbetarundersökningar.  Men är det verkligen tillräckligt? Svaret är nej. Ser vi till forskning finns det tre dimensioner av hälsa som är väsentliga att räkna in i sitt hälsoarbete. 
 

  1. Fysisk hälsa
  2. Psykisk hälsa
  3. Social hälsa

De tre hälsodimensionerna arbetar vi med i våra tjänster för att ge ett heltäckande hälsoarbete. Vi tror att styrkan är att kombinera dessa och vi har även tagit det ett steg till där vi synliggör dimensionerna i två delar: Arbetsliv och Privatliv. Resultaten visas anonymt och är uppdelat på avdelning- eller enhetsnivå. Det hjälper organisationer att få ett helhetsyn på hur personalen mår. 

Signa upp dig för vårt nyhetsbrev