När kortsiktigheten prioriteras! 

Hur mycket kostar ohälsan hos er?

Enligt försäkringskassans årligarapport kan vi se en ökad trend i långtidssjukskrivningar - mer exakt en ökning med 111% mellan år 2011-2016, där den främsta anledning är psykiskohälsa. De organisationer som lider mest av långtidssjukskrivningsproblematiken är främst den offentliga sektorn. Men det går även att följa en röd tråd i olika branscher och organisationers storlek är också en faktor. 

Men vad innebär egentligen sjukskrivningar och ohälsa för en organisation? Det har nämligen flera olika effekter, men det är ett faktum att det i slutändan bidrar till en ökad kostnad i organisationen. Om en person blir långtidssjukskriven kan det kosta organisationen från 1 till 4 miljoner. Ohälsa bidrar många gånger till en ökad personalomsättning, vilket i sin tur betyder en ökad kostnad i rekrytering och upplärning. Vi får inte heller glömma kostnaden som uppstår av att ett visst arbete inte blir gjort. Ohälsa på arbetsplatsen kan även få en effekt som omotiverad personal och anställda som snackar skit om organisationen. Vilket i sin tur kan innebär ett sämre resultat och påverka employeer braning-arbetet negativt. Vem vill arbeta i en organisation som har ett ryckte av dålig arbetsmiljö och har medarbetare som inte trivs? Ett resultat som kan leda till att attraktiviteten körs i botten. Underskatta därför aldrig ”word of mounth”!

Varför prioriterar många organisaioner inte personalhälsan?”

Utifrån flera studier vet vi idag att proaktivt och främjande hälsoarbete bidrar till lägre kostnader än vad ohälsa skapar. Men trotts detta har många organisationer svårt att prioritera denna frågan.  Vilket vi på Motiomera har ställt oss frågande till flera gånger. Utifrån möten med organisationer har vi identiera två faktorer: 
 

  1. Okunskap
    Okunskap om vad ett främjande och proaktivt hälsoarbete innebär och dess effekter. Men främst okunskap i handling. Många organisaner vet inte hur de ska bedriva hälsoarbete internt och långsiktigt. Det vanligaste hälsoarbetet som görs är kortare punktinsatser, men vad får det för resultat? Personalhälsa är mer än ett tillfälligt arbete. 
  2. Tidsbrist/bortprioritering
    Tidsbrist är något som de flesta organisationerna tacklas med varje dag. Hälsoarbete blir därmed ofta bortprioriterat. Många organisationer prioriterar tyvärr endast resultat  som är snabba och kortsiktiga, vilket är stick i stäv med hälsofrämjande arbete. 
 
De två faktorerna har vi tagit hänsyn till vid vår produktutveckling och service. Vi värdesätter att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt att bedriva ett främjande hälsoarbete.  Vi arbetar för att skapa ett effektivt digitalt verktyg fokuserat på enkelhet. Eftersom att organisationer har olika utmaningar och förutsättningar prioriterar vi nära kundrelationer för att hjälpa varje kund på bästa möjliga vis.  I våra kunddialoger och service är vår prioritet att lyssna och sprida kunskap om personalhälsa. 

Signa upp dig för vårt nyhetsbrev