Fel fokus på digitaliseringen av HR

HR-digitaliseringens befängdhet


Digitalisering av HR är något som diskuteras flitigt just nu. Med ett fokus på att effektivisera HR-arbetet genom olika verktyg och digitala system. System som anställningskontrakt, tidsrapportering och rekrytering. Men inget av det har med personalhälsa att göra!
 
Om vi börjar med att ta ett steg tillbaka och undersöker begreppet HR. HR står alltså för Human Resource som betyder mänskliga resurser och syftar till organisationens personalarbete och hur personalarbetet kan främja organisationen. HR är ett begrepp som har funnits sedan 1920 som skapades av Elton Mayo under industrialiseringen med mening att rikta fokus på medarbetarnas värde och relevans. Trotts denna betydelse står många HR-avdelningar och stampar i flera administrativa arbeten där främjande av personalhälsa prioriteras lågt. Vad hände med medarbetarnas relevans och värde i organisationen? Vi anser såklart att rekrytering- och tidsrapporteringssystem är relevanta, utan vi menar att fokus kring hälsofrämjande arbete ska prioriteras högre än vad det görs i flera fall. 

Börja prioritera ett hälsofrämjande arbete. En prioritering som kommer minimera arbetet som HR fokuserar på idag

Om nu fokus hade legat på hälsofrämjande arbete hade det med stor sannolikhet resulterat i lägre personalomsättning som i sin tur hade inneburit lägre rekryteringsarbete. Det hade även resulterat i lägre sjukfrånvaro - som i sin tur hade minskat tidsrapporteringen av sjukfrånvaro och all den administrationen som finns kring sjukskrivningar. Det är ett problem att flera organisationer inte prioriterar hälsofrämjande arbete. Är det tiden som är problemet? Tiden kommer alltid upplevas otillräcklig. Är det okunskap och oförståelse? Till vis del ja. HR-avdelningen förstår oftast vikten med ett hälsofrämjande arbete, men organisationens strukturer och kulturer förhindrar arbetet. Det behövs ledningsgrupper som förstår att kortsiktighetstänket inte lönar sig. Men även här kan problemet vara något annat än vilja - det kan vara mätbarhet.
 
Hur mäter en organisaiton personalhälsa?
Vi vill förenkla det hälsofrämjande arbetet i organisationer och sprida kunskap. Just därför har vi tagit fram Hälsoindexet: det är ett sätt för organisationer att mäta internt hur bra avdelningar och teams "mår". Ett verktyg för att mäta personalhälsan kontinuerligt.
Det omfattar tre grundstenar för en bra hälsa: den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Men vi vet att nyckeln är implementeringen, så vi har workshops, föreläsningar och utbildningar för ett hållbart och hälsofrämjande arbete. Vårt mål är att våra kunder ska komma igång så bra som möjligt med tjänsten. 

Det är dags att vända på steken och prioritera personalhälsan främst!

Signa upp dig för vårt nyhetsbrev