Träningsappar för organisationer

Vår egna app - Motiomera

En anpassad app för er

Utöver vår egna app, erbjuder vi träningsappar framtagna för er. Det innebär egen logotyp och layout, så väl som att lyfta fram de aktivteter och träningsformer ni vill ha i fokus. Det finns både enkla och avancerade lösningar för att göra en träningsapp för er arbetsplats - och appar som fungerar för så väl 20 persomer som 2000. 

Vi kan utveckla fitnessappar båda för iPhone och Android, och så väl för endast mobiler eller mobiler och paddor. 

Vill du veta mer?
Läs mer om alla våra tjänster