Företagsfriskvård

  • Valfritt antal deltagare 
  • Full tillgång till appen i 1 år - Möjlighet att skapa fritt antal aktivitetstävlingar under året.  Det är enkelt att komma igång med appen som automatiskt räknar alla steg. Tillgång till administrationsverktyget som ger er möjlighet att skapa tävlingar på era villkår samt kan ta ut resultat från varje veckoutmaning. 
  • Veckoutmaningar samt deltagande i den stora motionstävlingen - Oberoende vad de tränar eller om de bara använder stegräknare på företaget, allt räknas och omvändlas till poäng. Vardagsmotion räknas lika mycket som aktiv träning och gör att alla kan vara med på arbetsplatsen. Läs mer om appen, Sverige jakten och den stora motionstävlingen här.
  • Hälsoindex - Ett enkelt digitalt verktyg som ger er en helhetssyn över personalhälsan kontinuerligt, både de fysiska och psykiska faktorerna. Läs mer om vårt enkla verktyg hälsoindex här
  • Hälsobokslut - På kvartal, halvårs- alternativt årsbasis får ni ett hälsobokslut som  ger er en katläggning över era medarbetares hälsa. Ett bra verktyg för att göra rätt friskvårdssatsningar samt förebygga långtidssjukskrivningar. Läs mer om hälsobokslutet här.

Från 45 000:- exkl. moms

Rörlig kostnad efter antal deltagare

Självklart är kostnaden avdragsgillt