Hur funkar friskvårdsbidrag?

Syftet med att erbjuda anställda fri motion och friskvård är att de anställda skall uppnå bättre prestationer, ett ökat välbefinnande och lägre sjukfrånvaro. Friskvårdsbidrag är en förmån som är avdragsgillt för organisationer och företag. Om friskvårdsbidrag ska räknas som en personalförmån måste den rikta sig till alla i personalen. Du som organisation kan skatte- och avgiftsfritt ge dina anställda möjligheter till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen liksom på särskilda platser som på gym, hos friskvårdsföretag, vid sportanläggning och liknande. Även vissa mobilappar, till exempel med enklare registreringsprogram för motion, är skatte- och avgiftsfria trots att de också kan användas på fritiden. Andra exempel på vad som inte är avdragsgillt är personligtränare samtidigt som pausgympa är avdragsgillt.
 
Vad räknas som friskvård?
Du kan erbjuda din personal skatte- och avgiftsfri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.  I vissa fall kan en förmån bestå endast av en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde.

Vad ger bolag i friskvårdsbidrag?

Det finns inget fast belopp på hur mycket arbetsgivaren ska ha i friskvårdsbidrag, det kan varier allt ifrån 500kr till 5 000kr per år och i vissa fall, dock sällsynt, kan det till och med vara 0kr. Ett vanligt problem är att personalen inte använder sitt friskvårdsbidrag, det kan vara för krångligt eller används det i den mån att det köps, exempelvis ett gymkort, men som sedan inte används i praktiken. Då kan vi fråga oss varför? Blir de anställda tillräckligt motiverade till att använda förmånen? Talar chefen om för de anställda att det finns och hur de ska gå tillväga? Är cheferna i behov av hjälp med att följa upp detta, ha ett system som kan hjälpa dem att se att sina medarbetare har använt friskvårdsbidraget och sin tur faktiskt har använt det i praktiken?

Det är frågor och funderingar som vi på MotioMera har ställt oss när vi arbetar med företagsfriskvård!

Kommentera gärna: