Lansering på Almedalen

Under Almedalen var vi på plats, för att prata hälsa, friskvård och motion med de viktigaste beslutsfattarna i Sverige.

Det var några intensiva dagar, men vi fick stor glädje av alla samtal och möten.

Gymnastik- och Idrottshögskolan

En av dialogerna vi deltog i var digitala tjänster med forskare på Gymnastik- och Idrottshögskolan. De har en stor mängd intressant forskning om hur motion, rörelse och idrott påverkar människor. Speciellt intressant var diskussioner kring samhället och den enorma nytta vardagsmotion och att röra på sig gör. Men även lite skrämmande, hur svårt det var att göra forskning på detta, då enskillda ofta under- eller överskattar hur mycket de tränar. Just avsaknaden av digitala verktyg för att få bättre underlag var slående. Vi avslutade diskussionen med att kanske kunna anpassa vår produkt förd dem på ett sätt som passar forskningen bra.

Poltik, friskvård och bolag

Överlag var vi väldigt överraskade av hur många bra samtal som fanns under Almedalen. Inte bara att många av de viktigaste politikerna var där, som folkhälsoministern Gabriel Wikström. Men även chefer för stora bolagen inom friskvård och hälsa, så som Friskis & Svettis och Actic. Överlag några mycket givande dagar, och kul att kunna lansera appen i samband med dessa dagar!

Kommentera gärna: